Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2001 +0,01% +1,20% +1,35% +1,36% +1,24% +0,97% +1,35% +1,08% +1,18% +1,15% +0,81% +12,35%
2002 +0,91% +0,78% +0,51% +0,80% +0,83% +1,09% +0,66% +0,76% +0,95% +0,92% +0,71% +0,70% +10,04%
2003 +0,41% +0,45% +0,50% +0,58% +0,57% +0,23% +0,27% +0,32% +0,25% -0,06% +0,13% +0,42% +4,11%
2004 +0,40% +0,32% +0,38% +0,23% +0,30% +0,40% +0,28% +0,34% +0,40% +0,44% +0,45% +0,47% +4,50%
2005 +0,45% +0,38% +0,42% +0,37% +0,37% +0,34% +0,26% +0,47% +0,40% -0,17% +0,25% +0,29% +3,92%
2006 +0,41% +0,52% +0,20% +0,13% +0,27% +0,13% +0,28% +0,25% +0,24% +0,35% +0,35% +0,26% +3,44%
2007 +0,27% +0,09% +0,30% +0,23% +0,29% +0,09% +0,26% +0,29% +0,25% +0,37% +0,23% +0,28% +2,97%
2008 +0,64% +0,06% +0,33% +0,06% +0,32% +0,11% +0,68% +0,49% -0,05% -0,36% +1,05% +1,08% +4,47%
2009 +0,99% -0,17% +0,31% +0,81% +1,20% +0,40% +1,13% +0,58% +0,40% +0,51% -0,18% +0,11% +6,25%
2010 +0,92% +0,63% +1,19% +0,64% +0,28% +0,10% +0,47% +0,49% +0,29% +0,36% +0,37% +0,28% +6,21%
2011 +0,12% +0,25% +0,44% +0,41% +0,42% +0,54% +0,44% +0,41% +0,34% +0,41% +0,26% +0,41% +4,53%
2012 +0,65% +0,43% +0,46% +0,46% +0,05% +0,48% +0,70% +0,46% +0,32% +0,50% +0,45% +0,51% +5,61%
2013 +0,33% +0,21% +0,23% +0,48% +0,02% -0,61% +0,53% +0,31% +0,11% +0,35% +0,31% +0,20% +2,49%
2014 +0,17% +0,38% +0,20% +0,37% +0,31% +0,25% +0,31% +0,34% +0,24% +0,23% +0,09% +0,02% +2,95%
2015 +0,42% -0,04% +0,10% -0,09% -0,02% +0,04% +0,26% +0,06% -0,07% +0,24% +0,02% +0,35% +1,28%
2016 +0,23% +0,16% +0,33% +0,06% -0,01% +0,29% +0,12% +0,34% +0,05% -0,21% -0,51% +0,41% +1,26%
2017 +0,29% +0,22% +0,49% +0,40% +0,45% +0,15% +0,26% +0,11% +0,10% +0,26% +0,26% +0,20% +3,23%
2018 +0,02% +0,33% +0,26% +0,06% -0,11% +0,11% +0,11% -0,01% +0,18% +0,21% -0,17% +0,03% +1,02%
2019 -0,09% +0,21% -0,20% +0,30% -0,16% +0,07% +0,39% -0,27% +0,07% +0,75% -0,33% +0,21% +0,96%
2020 +0,22% -0,26% -1,83% -0,29% +0,63% +0,41% +0,26% +0,25% +0,03% +0,13% +0,29% +0,08% -0,09%
2021 +0,14% +0,03% -0,01% +0,09% -0,46% +0,03% +0,05% +0,06% -0,24% -1,09% -0,75% -0,30% -2,44%
2022 +0,05% -0,67% -1,58% -1,70% +0,74% -1,08% +1,56% -0,07% -0,49% -1,34% +2,67% +1,28% -0,76%
2023 +1,38% +0,62% +1,05% +0,70% +0,46% +0,49% +0,84% +0,56% +0,73% +0,59% +0,70% +0,67% +9,15%
2024 +0,86% +0,48% +0,34% +0,31% +0,37% +2,38%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +1,62%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,31%
Miesięczna zmienność +0,47%
VAR99 -1,40%
Maksymalna miesięczna strata -1,83%
Maksymalny miesięczny zysk +2,67%
Beta (do WIG20) +0,01
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -7,18%
Procent mies. ze stratą +13,57%
Wskaźnik Sharpe'a +2,34
Wskaźnik CALMAR +0,53
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +138,63%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,45%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +9,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +18,45%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,80%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,74%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,76%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,70%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron