Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PKO Obligacji Długoterminowych - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2013 -0,06% -0,55% +0,56% -0,05%
2014 -0,76% +1,09% +0,70% +0,89% +0,68% +0,74% +0,39% +0,81% +0,63% +0,93% +0,31% -0,30% +6,26%
2015 +1,63% -0,57% -0,30% -0,89% -0,83% -0,88% +1,46% +0,33% +0,22% +0,97% +0,29% -0,16% +1,24%
2016 +0,18% +0,51% +0,59% -0,17% -0,02% +0,33% +0,21% +0,81% -0,51% -0,43% -1,37% +0,30% +0,40%
2017 -0,13% +0,24% +1,28% +0,42% +1,02% +0,06% +0,18% +0,37% -0,11% -0,04% +0,66% +0,47% +4,50%
2018 -0,28% +0,93% +0,72% +0,11% -0,24% +0,12% +0,10% +0,05% +0,04% +0,30% +0,30% +0,45% +2,62%
2019 +0,25% -0,26% +0,27% -0,04% +0,40% +0,38% +0,60% +0,55% -0,32% +0,53% -0,21% -0,23% +1,93%
2020 +0,17% +0,91% -0,71% +0,72% +1,25% -0,11% +2,24%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +1,97%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,23%
Miesięczna zmienność +0,57%
VAR99 -1,56%
Maksymalna miesięczna strata -1,37%
Maksymalny miesięczny zysk +1,63%
Beta (do WIG20) +0,00
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -3,41%
Procent mies. ze stratą +33,33%
Wskaźnik Sharpe'a +1,43
Wskaźnik CALMAR +0,83
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +20,64%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,24%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +15,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,82%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,79%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,97%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron