Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Strategicznej Alokacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 96,02
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 92,34/95,14
Stopa zwrotu od początku działalności -5,49%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -0,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -6,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +10,86%
Wartość aktywów 82 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji 4 lata

Profil Inwestora

Fundusz jest propozycją dla Klientów o średniej skłonności do ryzyka chcących inwestować swoje oszczędności w sposób alternatywny do lokat bankowych, akceptujących politykę inwestycyjną Funduszu oraz ryzyko z tym związane; akceptujących ryzyko podwyższonej alokacji większej cześci aktywów Funduszu na rynku akcji, w tym także na zagranicznych rynkach akcji.

Polityka inwestycyjna

PKO Strategicznej Alokacji prowadzi politykę inwestycyjną zmiennej alokacji w zależności od oceny sytuacji rynkowej przez zarządzających. Inwestuje w papiery dłużne oraz akcje spółek na rynku polskim i globalnym, starając się aktywnie reagować na napływające dane gospodarcze, wyniki finansowe i politykę banków centralnych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane aktywnej alokacji
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.03.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,05%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron