Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PKO Surowców Globalny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2010 +1,75% -2,71% -3,76% +8,34% +0,04% +3,74% +1,65% +4,39% +3,73% +17,90%
2011 +2,06% +2,05% +0,36% -1,23% -0,35% -1,15% +0,26% -7,34% -8,82% +6,82% +1,79% -6,57% -12,48%
2012 +6,70% +2,23% -1,69% -0,84% -8,07% +3,36% +0,26% +1,59% +1,48% -1,41% -2,47% +4,36% +4,80%
2013 +1,21% -4,32% -7,14% -8,06% -0,37% -5,52% +3,17% +2,00% +1,83% +3,25% +0,18% -0,80% -14,44%
2014 -2,78% -0,07% -2,67% -0,23% +4,31% +2,94% +0,06% -0,07% -5,71% -6,51% +1,67% -5,27% -14,00%
2015 +4,54% +4,51% -4,54% +6,36% -0,19% -4,97% -10,80% -4,67% -4,85% +9,32% -8,35% -0,99% -15,56%
2016 -0,30% +22,75% +6,70% +17,71% -3,92% +8,25% +10,90% -5,34% +1,51% -0,24% +0,63% +2,94% +76,07%
2017 +7,39% -1,51% -3,90% -3,79% -2,71% +0,08% +4,48% +4,12% -3,35% +2,09% +0,46% +3,63% +6,40%
2018 -2,30% -3,94% -0,50% +3,42% +3,48% -0,37% +0,21% -8,21% +2,33% -3,45% -3,48% +2,80% -10,22%
2019 +10,35% +1,89% -1,61% -1,38% -5,43% +10,64% +1,16% +1,12% -2,84% +4,84% +1,10% +6,64% +28,21%
2020 -5,27% -10,12% -15,43% +28,56% -7,42%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +20,64%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,24%
Miesięczna zmienność +5,96%
VAR99 -14,13%
Maksymalna miesięczna strata -15,43%
Maksymalny miesięczny zysk +28,56%
Beta (do WIG20) +0,09
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -45,64%
Procent mies. ze stratą +47,93%
Wskaźnik Sharpe'a +0,14
Wskaźnik CALMAR +0,06
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +34,15%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -7,42%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +15,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +51,98%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +31,85%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,96%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,06%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +8,75%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,79%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron