Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Technologii i Innowacji Globalny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 365,53
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 341,80/356,63
Stopa zwrotu od początku działalności +255,96%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +21,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +21,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +42,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +105,70%
Wartość aktywów 2 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Fundusz jest dedykowany Klientom, którzy oczekują wysokiej stopy zwrotu i jednocześnie akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne oraz są zainteresowani inwestycją w spółki o stabilnej sytuacji finansowej, posiadające możliwości dynamicznego rozwoju poprzez innowacje w różnych branżach.

Polityka inwestycyjna

PKO Technologii i Innowacji Globalny to subfundusz inwestujący w akcje międzynarodowych firm, które są liderami swoich branż i technologii. Są to spółki o stabilnej sytuacji finansowej. Mogą one pochwalić się dynamicznym wzrostem wyników finansowych dzięki wdrażaniu innowacji w różnorodnych sektorach gospodarki.

Starannie wybrane spółki, wykorzystując zaawansowane technologie, tworzą nowe produkty i zdobywają nowe rynki zbytu, co bezpośrednio wpływa na poprawę sytuacji finansowej firmy i osiągany wynik inwestycyjny.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.04.07
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,04%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron