Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Akcji Rynku Europejskiego - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2013 -0,65% -0,92% -5,19% -6,67%
2014 -3,61% -0,92% +0,51% +1,61% +4,60% -0,65% -0,90% +2,06% -2,74% +1,46% +1,32% -3,22% -0,80%
2015 +3,18% +1,81% -1,11% +3,36% +1,58% -2,08% -0,83% -4,41% -2,64% +6,57% -0,66% -3,74% +0,46%
2016 -1,31% +1,70% +5,93% +3,73% -5,28% 0,00% -0,14% +1,15% -0,58% +1,91% +0,69% +7,06% +15,24%
2017 +1,24% +2,08% -0,44% +1,88% -1,74% +0,48% +3,31% +2,54% -0,08% -0,18% -4,15% +2,13% +7,04%
2018 +6,07% -3,54% -3,27% -4,04% -2,89% +0,25% +1,40% -3,66% +0,31% -7,36% +2,97% -5,42% -18,25%
2019 +10,57% -0,83% -2,93% +0,41% -1,00% +4,50% +5,66% -4,75% +5,98% -2,33% +2,66% +1,83% +20,42%
2020 -0,65% -12,29% -15,41% +9,97% +3,13% +0,38% -4,10% -1,91% -3,54% -7,42% +19,41% +14,37% -3,71%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +16,73%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,10%
Miesięczna zmienność +4,83%
VAR99 -11,35%
Maksymalna miesięczna strata -15,41%
Maksymalny miesięczny zysk +19,41%
Beta (do WIG20) +0,66
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -34,57%
Procent mies. ze stratą +50,57%
Wskaźnik Sharpe'a +0,07
Wskaźnik CALMAR +0,03
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +8,75%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -3,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -3,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -5,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +16,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,16%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -1,77%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +3,18%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron