Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PKO Akcji Rynku Złota fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 214,42
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 197,29/240,29
Stopa zwrotu od początku działalności +134,94%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +44,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +70,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +109,90%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +222,28%
Wartość aktywów 20 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Dedykowany Klientom, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji i akceptują wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostki uczestnictwa ze względu na politykę inwestycyjną funduszu, czyli inwestycje w akcje spółek wydobywających złoto, które są nowtowane głównie w USA, ale mogą operować na wszystkich kontynentach.

Polityka inwestycyjna

PKO Złota jest subfunduszem akcji, który inwestuje zgromadzone aktywa w akcje wybranych spółek operujących na rynku złota i innych metali szlachetnych. Są to głównie kopalnie zajmujące  się wydobyciem kruszcu. Subfundusz nie inwestuje bezpośrednio w złoto, ani w inne instrumenty finansowe odwzorowujące bezpośrednio zmiany wartości złota.

Zachowanie subfunduszu PKO Złota jest bardzo mocno powiązane z zachowaniem ceny złota. Bardzo rzadko więc powinny występować sytuacje, w których cena złota i zachowanie subfunduszu będą szły w odwrotnych kierunkach. Zazwyczaj ten kierunek będzie zbieżny.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria rynku surowców
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.05.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,15%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron