Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Akcji Rynku Złota - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2015 -2,75% -5,45% -20,72% +0,97% -1,93% +8,92% -8,06% -0,61% -28,15%
2016 +6,57% +30,13% +0,88% +29,24% -7,99% +22,53% +8,17% -14,49% +0,58% -4,91% -13,51% +0,75% +57,13%
2017 +13,00% -3,20% -3,67% -3,58% -1,19% -2,41% +1,19% +6,26% -6,93% -1,66% +0,87% +4,08% +1,23%
2018 -4,80% -6,53% +3,25% +1,33% +3,24% +1,40% -2,37% -12,31% +0,02% +1,50% -3,35% +13,16% -7,36%
2019 +8,45% +1,94% -0,80% -6,82% +2,40% +16,90% +6,46% +12,75% -10,09% +7,20% -1,55% +10,57% +54,05%
2020 -0,42% -11,98% -15,83% +45,00% +7,44% +6,74% +17,41% -1,63% -8,87% -3,27% -6,93% +10,38% +28,29%
2021 -8,10% -9,54% +0,78% +4,12% +13,88% -0,66%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +37,38%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +1,01%
Miesięczna zmienność +10,79%
VAR99 -26,15%
Maksymalna miesięczna strata -20,72%
Maksymalny miesięczny zysk +45,00%
Beta (do WIG20) +0,43
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -40,94%
Procent mies. ze stratą +47,95%
Wskaźnik Sharpe'a +0,34
Wskaźnik CALMAR +0,31
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +107,88%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +10,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +89,24%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +73,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +12,78%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +23,71%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +11,73%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron