Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Papierów Dłużnych USD - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2015 +2,87% -0,16% +0,75% -0,34% +0,05% +3,07% +3,15% -3,15% +6,24%
2016 +4,11% -0,27% -4,66% +3,65% +1,41% +1,68% +0,29% -0,31% -0,93% +1,77% +2,71% -0,16% +9,37%
2017 -2,65% +1,79% -2,82% -1,36% -2,69% -0,74% -1,76% -0,30% +1,44% -0,04% -2,62% -2,25% -13,26%
2018 -5,02% +1,61% +0,12% +1,25% +5,25% +0,66% -1,47% +0,70% -0,02% +3,10% -1,14% +0,52% +5,34%
2019 +0,05% +1,50% +1,41% +0,67% +0,39% -1,38% +2,21% +2,95% +0,34% -2,63% +1,64% -1,62% +5,52%
2020 +1,92% +0,62% +3,43% +0,76% -2,15% +0,28% -5,49% -0,78% +4,59% +2,91% -6,22% -0,73%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +8,24%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,16%
Miesięczna zmienność +2,38%
VAR99 -5,70%
Maksymalna miesięczna strata -6,22%
Maksymalny miesięczny zysk +5,25%
Beta (do WIG20) -0,22
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -17,75%
Procent mies. ze stratą +43,28%
Wskaźnik Sharpe'a +0,23
Wskaźnik CALMAR +0,11
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +11,20%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,86%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,92%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,56%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,27%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron