Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych - wyniki

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2006 +0,03% +1,01% +1,04%
2007 +1,49% +0,04% -0,20% -1,10% +2,00% -2,02% -0,56% -0,46% -0,95% -2,99% -3,71% -1,62% -9,76%
2008 -4,03% -1,88% -2,59% +0,35% -1,37% -4,09% -5,52% +5,23% -4,25% +3,70% +2,83% +8,77% -3,86%
2009 +5,92% -0,59% +2,00% +3,14% +1,70% +0,49% -0,62% -0,02% +4,23% -1,50% -1,18% +5,82% +20,75%
2010 -2,97% -0,47% +3,95% +2,29% +1,28% -0,32% -2,10% -1,62% +1,48% +1,91% +4,97% +1,40% +9,92%
2011 -0,68% +3,59% -2,83% -2,33% +0,17% -0,74% +0,17% -7,21% +6,29% +2,92% +4,24% -1,50% +1,37%
2012 +0,60% +0,29% +1,78% -0,93% +0,62% -0,15% +2,09% +3,07% +2,01% -1,28% +1,07% +1,70% +11,31%
2013 +3,93% +0,27% +2,22% +2,87% -0,03% -2,67% +3,14% -1,58% +5,55% +3,81% +0,46% +0,70% +19,97%
2014 -2,08% +3,22% -0,18% -0,83% +2,34% +1,81% -0,89% +0,73% +1,11% +0,22% +1,42% -0,50% +6,45%
2015 +5,10% +5,69% +2,50% -1,96% +1,54% -3,37% +2,33% -7,55% -3,17% +9,63% +3,01% -3,73% +9,07%
2016 -6,32% -0,49% +2,07% 0,00% +3,44% -1,69% +3,55% -0,10% +0,89% +0,19% +2,89% +2,46% +6,68%
2017 -0,84% +3,84% +0,75% -0,27% -0,81% -0,56% -1,10% -0,57% +1,70% +1,71% -1,17% +1,74% +4,38%
2018 -0,88% -2,44% -2,20% +3,99% +3,80% +0,05% -0,43% -0,43% +0,45% -4,86% +0,58% -7,04% -9,52%
2019 +6,61% +3,14% +1,74% +2,73% +14,92%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +10,07%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,50%
Miesięczna zmienność +2,91%
VAR99 -7,28%
Maksymalna miesięczna strata -7,55%
Maksymalny miesięczny zysk +9,63%
Beta (do WIG20) +0,03
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -27,37%
Procent mies. ze stratą +44,00%
Wskaźnik Sharpe'a +0,61
Wskaźnik CALMAR +0,23
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +111,70%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +14,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +5,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +21,67%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +34,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +118,03%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,18%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,76%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +6,09%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +8,07%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron