Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS Agresywny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 +0,19% -1,53% -0,93% -6,56% +0,46% -2,15% -5,18% -16,02% -2,41% +0,24% -30,07%
2009 -11,17% -9,56% +9,19% +17,40% +5,12% +3,66% +14,34% +12,97% +1,60% +2,04% +1,01% +3,09% +56,48%
2010 +3,75% +2,92% +10,54% +2,96% -3,20% -4,30% +5,65% +0,06% +4,30% +3,29% -1,78% +3,94% +30,91%
2011 +0,29% +1,21% +1,13% +0,93% -1,17% -3,72% -4,26% -10,64% -7,80% +7,41% -2,41% -2,54% -20,56%
2012 +10,45% +4,97% +1,74% -1,72% -5,67% +3,68% -2,62% +1,04% +4,73% +1,14% +3,47% +4,90% +28,26%
2013 +1,71% +0,42% -0,69% -1,32% +7,11% -1,92% +3,59% +3,52% +4,45% +4,89% +1,30% -4,13% +19,98%
2014 -0,66% +2,03% -2,83% -2,68% +0,94% -1,44% -5,54% +2,60% +4,77% -1,83% -0,19% -3,22% -8,18%
2015 +2,13% +3,31% +2,34% +3,67% -0,30% -5,38% +1,47% -3,37% -1,14% +2,62% -3,36% -1,48% +0,04%
2016 -5,59% +4,09% +5,05% +0,11% -2,51% -3,16% +3,67% +3,38% +0,16% +1,59% -1,54% +4,11% +9,08%
2017 +6,59% +3,07% +0,67% +3,38% -1,62% +0,45% -0,55% +1,65% -0,92% -2,89% -2,78% +1,57% +8,54%
2018 +2,09% -4,13% -3,38% -1,06% -5,97% -6,44% +3,00% -4,57% -7,89% -2,32% +1,11% -3,95% -29,30%
2019 +5,87% +2,82% +0,03% -1,03% -2,39% +2,67% +0,84% -3,41% +0,11% -1,34% +4,77% +2,25% +11,31%
2020 +2,43% -8,83% -18,05% +14,08% +8,13% +6,11% +7,41% +2,84% -4,03% -6,74% +20,42% +9,66% +30,79%
2021 +6,13% +5,16% +7,06% +6,90% +6,99% +36,66%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +18,52%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,62%
Miesięczna zmienność +5,35%
VAR99 -13,08%
Maksymalna miesięczna strata -18,05%
Maksymalny miesięczny zysk +20,42%
Beta (do WIG20) +0,74
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -43,93%
Procent mies. ze stratą +41,51%
Wskaźnik Sharpe'a +0,42
Wskaźnik CALMAR +0,18
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +167,90%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +36,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +89,33%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +59,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +65,27%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +82,64%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +7,72%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +16,94%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +10,59%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +6,18%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron