Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS lev - wiadomości fundusz parasolowy

  • 2017.07.28 QUERCUS TFI w ofercie Bossafund

QUERCUS TFI w ofercie Bossafund

DM BOŚ S.A. po raz kolejny poszerza ofertę funduszy inwestycyjnych dostępnych na platformie Bossafund. Od dnia 28 lipca 2017 r. Klienci będą mogli uzupełnić swój portfel o produkty zarządzane przez QUERCUS TFI. Będzie to już 23 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w ofercie DM BOŚ S.A. i BOŚ S.A.

QUERCUS TFI S.A. to dynamicznie rozwijająca się instytucja finansowa. Od początku swojej działalności  skupia się na oferowaniu funduszy inwestycyjnych  oraz  portfeli w ramach usługi asset management. QUERCUS TFI  przykłada dużą wagę, aby cele zarządzających były zbieżne z celami klientów. To między innymi dlatego w fundusze  QUERCUS TFI  własne oszczędności zainwestowali jego pracownicy, w tym zarząd i zarządzający. Wszyscy członkowie Zarządu QUERCUS TFI S.A. są także akcjonariuszami spółki, co sprawia, że ich działania mają charakter długoterminowy.

Fundusze QUERCUS TFI są oferowane przez polskie instytucje finansowe od ponad 9 lat.

Do dyspozycji klientów przekazujemy 10 subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, które realizują różne strategie inwestycyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką każdego z subfunduszy w QUERCUS TFI w serwisie informacyjnym Bossafund.pl.

Wszystkie subfundusze można nabyć przez Internet oraz w dowolnej placówce Domu Maklerskiego BOŚ S.A. i Banku BOŚ S.A.

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron