Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS short - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2010 -0,01% +4,04% -8,70% +2,51% -7,11% -1,98% +1,07% -4,24% -14,20%
2011 +1,63% +0,10% -4,70% -3,13% -0,21% +3,58% +2,00% +11,92% +7,99% -9,71% +4,22% +6,81% +20,30%
2012 -8,28% +1,53% +1,92% +2,04% +7,56% -10,12% +1,51% -4,67% -4,11% +2,94% -4,44% -6,29% -19,90%
2013 +3,96% +2,14% +3,74% +2,77% -8,04% +10,24% -6,12% -2,46% -1,53% -6,53% -2,89% +7,88% +1,32%
2014 +1,90% -6,92% +2,11% +0,54% +0,13% +0,28% +3,38% -4,45% -4,75% +1,66% +1,70% +4,39% -0,70%
2015 -1,77% -0,87% -1,36% -5,48% +2,71% +4,46% +3,50% +2,48% +2,97% -0,12% +6,47% +3,25% +16,82%
2016 +4,16% -2,89% -9,49% +4,79% +3,60% +2,09% -1,34% -2,21% +3,40% -5,22% +0,61% -8,10% -11,30%
2017 -6,20% -6,95% +0,33% -8,78% +3,75% -1,29% -4,03% -5,62% +1,53% -2,71% +4,01% -0,81% -24,48%
2018 -4,56% +7,82% +5,90% -3,57% +5,79% +1,63% -9,23% -2,47% +1,89% +6,56% -7,19% +0,75% +1,54%
2019 -5,05% +2,07% +0,67% -0,81% +3,80% -4,02% +0,88% +5,49% -1,98% -1,23% +1,83% +0,19% +1,35%
2020 +4,69% +16,40% +7,63% -8,26% -4,90% -2,22% -0,99% -2,43% +4,70% +13,17%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +17,14%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,22%
Miesięczna zmienność +4,95%
VAR99 -11,31%
Maksymalna miesięczna strata -10,12%
Maksymalny miesięczny zysk +16,40%
Beta (do WIG20) -0,97
Beta podczas spadków (do WIG20) -0,89
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -42,23%
Procent mies. ze stratą +46,40%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,06
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -24,20%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +13,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +14,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +16,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -14,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -16,19%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -2,62%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,34%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -3,06%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -1,74%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron