Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SKARBIEC Waga - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1997 -5,69% -4,87% +1,82% -8,65%
1998 +0,10% +4,87% -0,16% +4,06% -6,27% +0,74% +4,51% -16,32% +2,91% +1,67% -3,40% +4,90% -4,53%
1999 +8,63% -2,70% +5,09% +4,73% +0,25% +5,15% -0,42% +1,42% -8,19% +1,92% +6,34% +9,15% +34,50%
2000 +6,19% +17,92% -1,12% -3,58% +0,49% -0,14% -1,79% -0,82% -4,27% -2,31% +1,31% +8,34% +19,76%
2001 -0,93% -6,85% -3,73% +2,36% +0,83% -4,49% -1,08% -1,78% -5,12% +9,96% +0,43% +0,48% -10,44%
2002 +9,17% -0,33% -0,57% +0,63% +1,29% -4,25% -3,35% +1,43% -1,46% +6,35% +3,03% +0,10% +11,88%
2003 +0,31% -0,77% +1,71% +3,77% +2,30% +1,89% +5,09% +6,62% -2,84% +2,18% -2,61% +4,80% +24,32%
2004 +2,43% +2,52% +1,86% -0,42% -1,83% +1,57% -0,60% +1,48% +3,07% -0,52% +0,81% +2,46% +13,46%
2005 -1,78% +4,49% -3,04% -2,53% +1,07% +3,22% +4,28% +2,29% +3,58% -2,76% +2,80% +3,55% +15,72%
2006 +5,08% +1,59% +0,51% +5,16% -3,29% +0,68% +5,46% -1,94% +0,82% +2,36% +2,37% +0,16% +20,23%
2007 +3,08% -1,55% +4,67% +1,66% +3,82% +1,54% -1,43% -2,51% +1,04% +0,84% -4,20% +0,25% +7,03%
2008 -6,27% +0,12% -2,23% +0,41% +0,76% -5,07% +2,40% -1,86% -5,77% -13,34% +0,87% +1,42% -26,02%
2009 -5,17% -4,26% +4,99% +9,79% +0,97% +1,04% +7,94% +4,65% -0,65% -0,75% +0,71% +1,44% +21,50%
2010 +0,46% -2,54% +6,23% +0,75% -3,43% -4,54% +3,50% -0,31% +2,61% +0,93% -2,48% +3,18% +3,87%
2011 -1,00% +0,30% +0,67% +1,24% -1,02% -2,12% -1,79% -5,44% -6,12% +2,59% -1,95% -2,50% -16,16%
2012 +5,15% +0,80% -0,18% -1,12% -4,59% +6,23% -0,39% +2,17% +3,13% +0,40% +3,84% +3,96% +20,61%
2013 -0,75% -0,17% -1,61% -0,94% +5,33% -5,31% +2,99% +1,45% +1,63% +4,10% +0,54% -5,22% +1,46%
2014 -1,73% +4,13% -1,79% -0,60% +0,12% -0,33% -2,66% +2,46% +4,07% -0,53% +0,69% -2,20% +1,35%
2015 +2,10% +0,86% +0,61% +0,61% -0,16% -2,65% +0,80% -3,07% -2,38% +1,88% -0,26% -2,03% -3,80%
2016 -5,20% +0,74% +3,76% -0,35% -0,53% -1,52% +2,40% +2,69% +0,82% -1,04% -0,14% +2,04% +3,41%
2017 +3,19% +2,99% +0,16% +3,49% -0,43% +0,31% +1,02% +1,35% +0,17% +0,49% -0,66% +1,10% +13,89%
2018 +2,16% -3,26% -2,65% +1,00% -2,84% +0,20% +4,90% -0,33% -2,12% -5,36% +0,80% -1,69% -9,22%
2019 +4,02% +0,15% -0,29% -0,33% -4,10% +3,28% -0,75% -4,67% -1,78% -2,43% +0,73% +0,55% -5,83%
2020 +0,10% -6,30% -6,70% +10,95% +3,25% +1,58% +1,83%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +12,80%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,38%
Miesięczna zmienność +3,69%
VAR99 -8,99%
Maksymalna miesięczna strata -16,32%
Maksymalny miesięczny zysk +17,92%
Beta (do WIG20) +0,48
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -36,84%
Procent mies. ze stratą +42,12%
Wskaźnik Sharpe'a +0,37
Wskaźnik CALMAR +0,13
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +183,10%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,83%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -6,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -9,90%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -2,65%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +10,26%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,68%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,42%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -0,54%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +0,98%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron