Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2001 +0,11% +1,57% -3,52% +1,49% -1,15% +5,30% +0,88% +0,23% -1,77% -1,41% -3,38% -1,94%
2002 +3,79% +1,22% -2,57% -2,32% +2,51% +0,68% +3,27% +1,63% +1,31% -2,70% -2,32% -2,79% +1,36%
2003 -1,27% +2,85% +4,15% -4,03% -1,29% +5,04% -3,96% +4,17% +0,63% -0,61% -1,60% -3,90% -0,41%
2004 +0,80% +2,73% +0,02% +3,31% -6,19% -1,73% -1,83% +0,92% -3,87% -3,04% -5,78% -4,69% -18,21%
2005 +3,66% -4,48% +5,88% +4,35% +0,96% +0,74% +0,67% -1,42% -1,62% +1,48% +0,37% -1,56% +8,89%
2006 -2,23% +0,63% +2,11% -4,61% -0,33% +3,24% -2,82% -0,44% +2,43% -2,18% -5,06% +0,92% -8,41%
2007 +4,47% -1,98% -1,87% -3,80% +2,20% -1,75% -1,00% +1,37% -4,08% -1,34% -4,49% +2,07% -10,13%
2008 -9,18% +0,56% -9,16% +5,56% +1,05% -8,58% -8,84% +4,84% -10,39% -5,65% -1,37% +5,04% -32,26%
2009 +11,35% +2,92% +2,48% +4,54% +9,97% +0,21% -0,74% +0,21% +7,31% -0,31% -0,62% +5,71% +51,28%
2010 -1,96% -0,45% +4,67% +2,40% +0,64% +0,57% +2,77% +0,22% +4,67% +1,50% +1,44% +2,60% +20,57%
2011 -3,70% +0,68% +2,40% -1,15% -1,80% -0,88% -0,60% -9,71% -7,48% +8,43% -2,29% -3,28% -18,70%
2012 +9,53% +3,58% -2,99% -2,18% -7,64% +3,57% +3,36% -0,34% +3,37% -0,29% +0,94% +3,09% +13,80%
2013 +2,93% -0,77% +1,33% -0,38% +0,77% -3,96% +3,20% -2,00% +3,11% +3,95% +1,68% +0,65% +10,69%
2014 -3,29% +4,45% -1,13% +0,16% +2,57% +0,90% -1,02% +2,19% -0,32% +0,35% +1,78% -1,17% +5,36%
2015 -0,23% +6,25% +1,22% -0,04% +0,87% -2,81% +3,47% -6,89% -4,80% +8,17% +1,30% -2,93% +2,57%
2016 -8,32% -2,53% +3,53% -0,51% +2,98% -4,23% +4,80% +0,72% +0,01% +0,08% +3,98% +2,68% +2,39%
2017 +0,50% +3,32% +1,04% +1,08% +1,18% +0,10% +1,38% -0,21% +2,87% +2,91% +1,01% +0,76% +17,08%
2018 +3,68% -1,94% -4,14% +2,54% +1,19% -0,07% +2,31% +1,32% -0,12% -6,35% -0,03% -7,62% -9,52%
2019 +7,10% +2,83% +0,91% +3,53% -4,67% +4,18% +1,65% -2,64% +1,97% +1,60% +3,44% +1,66% +23,21%
2020 -0,19% -7,02% -11,64% +6,89% +3,03% +1,54% +1,97% +4,51% -2,11% -3,41% +10,63% -26,23% -24,60%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +14,26%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności 0,00%
Miesięczna zmienność +4,12%
VAR99 -9,59%
Maksymalna miesięczna strata -26,23%
Maksymalny miesięczny zysk +11,35%
Beta (do WIG20) +0,14
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -56,50%
Procent mies. ze stratą +43,51%
Wskaźnik Sharpe'a 0,00
Wskaźnik CALMAR 0,00
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności 0,00%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -24,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -24,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -15,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +11,52%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności 0,00%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -5,63%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,15%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,09%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron