Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Top Brands - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 0,00% +4,23% +1,64% +2,92% +9,03%
2009 -1,52% +1,06% +6,57% +13,40% -0,11% +0,89% +7,72% +1,81% -1,69% -1,19% -0,75% +3,59% +32,79%
2010 +0,44% -5,27% +4,97% +0,15% -4,35% -5,21% +1,06% -0,29% +0,51% -0,83% -1,37% +3,78% -6,78%
2011 -1,96% +0,76% -0,16% +1,37% -0,96% -3,13% -2,29% -9,35% -8,69% +3,61% -1,52% -5,31% -25,04%
2012 +6,85% -0,50% -1,38% -1,61% -6,22% +9,05% -0,95% +3,62% +3,73% -1,88% +3,90% +5,59% +20,93%
2013 -3,42% -1,32% -3,29% -2,31% +6,78% -8,27% +3,65% +1,67% +0,47% +5,33% +2,53% -6,49% -5,70%
2014 -2,42% +6,74% -6,78% -6,20% +7,32% +1,15% -1,06% +4,46% -1,20% +1,59% +2,51% -3,60% +1,34%
2015 +0,91% +5,87% +3,30% +0,08% +3,85% -2,16% +2,52% -9,94% -3,52% +6,45% +1,76% -0,48% +7,77%
2016 -10,63% -3,76% +5,47% -1,22% +4,19% -1,45% +8,44% +0,46% +1,36% -2,11% +1,69% +0,44% +1,60%
2017 +3,77% +3,22% +5,41% +2,58% +5,51% -2,34% +4,97% +2,26% +2,62% +4,14% -2,57% -0,39% +32,87%
2018 +10,68% -1,55% -2,95% +2,85% +4,93% -0,72% -0,26% +2,60% +0,51% -10,52% -4,52% -6,78% -7,18%
2019 +9,74% +6,23% +1,96% +3,74% -2,31% +4,89% +0,39% +0,42% -5,34% +1,60% +4,06% +1,52% +29,40%
2020 -1,31% -5,63% -16,03% +11,52% +10,78% +7,05% +7,34% +10,29% +22,44%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +16,61%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,64%
Miesięczna zmienność +4,80%
VAR99 -11,81%
Maksymalna miesięczna strata -16,03%
Maksymalny miesięczny zysk +13,40%
Beta (do WIG20) +0,46
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -32,69%
Procent mies. ze stratą +43,06%
Wskaźnik Sharpe'a +0,48
Wskaźnik CALMAR +0,24
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +150,14%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +22,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +24,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +52,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +106,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +89,08%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +7,94%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +15,12%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +15,64%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +6,55%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron