Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SUPERFUND RED - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2005 +0,11% +0,11%
2006 +0,15% +2,47% +2,53% +5,10% -3,02% +2,67% -11,52% -3,84% +5,95% +6,84% -4,90% +5,88% +6,78%
2007 +9,58% -6,12% -8,18% +6,08% +4,10% +2,28% +4,86% -20,66% +2,75% +8,07% -0,31% +3,42% +1,61%
2008 -5,83% +9,72% +3,56% -3,18% +5,69% +2,41% -10,18% -5,00% +2,38% +21,68% +1,48% +6,59% +28,93%
2009 +1,57% +1,80% -5,32% -2,98% -12,44% -6,33% -10,64% -0,37% +7,68% -9,09% +11,18% -9,33% -31,56%
2010 -8,19% -3,98% +11,83% +2,87% -10,71% +0,35% -6,01% +4,09% +3,79% +5,67% -4,87% +9,56% +1,61%
2011 -5,56% +4,05% +1,24% +7,83% -6,61% -1,12% +5,17% +2,36% -6,65% -1,68% -14,33% -4,84% -20,21%
2012 -1,79% +5,81% -7,48% -1,02% +10,48% -0,73% -1,82% -4,76% -0,24% -6,10% -5,21% +1,82% -11,75%
2013 +4,29% -0,47% +5,20% +9,10% -4,57% -1,65% -1,90% +2,11% +0,17% +2,52% -2,40% +4,40% +17,20%
2014 -0,40% +3,38% -5,23% -2,88% -1,93% +0,71% -1,30% +2,48% +0,57% -6,58% +0,29% -0,68% -11,41%
2015 +2,06% +0,01% -2,62% -3,94% -4,00% -9,16% +4,44% -6,22% -5,98% +9,08% +11,61% -5,93% -12,19%
2016 -0,62% +3,33% +1,80% -3,18% -5,23% -3,15% +1,20% -0,62% -0,47% -3,11% -0,30% -1,51% -11,53%
2017 +0,21% +1,33% +0,05% -1,53% +2,45% +0,32% +0,36% -2,11% +0,71% +6,71% -0,45% +0,20% +8,28%
2018 +0,45% -10,62% +0,65% +0,55% -4,47% -1,94% +1,21% +1,82% -1,37% -4,58% +1,17% +4,33% -12,89%
2019 +1,23% +3,60% +4,87%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +19,67%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,38%
Miesięczna zmienność +5,68%
VAR99 -12,85%
Maksymalna miesięczna strata -20,66%
Maksymalny miesięczny zysk +21,68%
Beta (do WIG20) -0,03
Beta podczas spadków (do WIG20) -0,13
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -65,86%
Procent mies. ze stratą +48,43%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,07
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -45,28%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,76%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -14,76%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -33,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -62,21%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -4,45%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -5,19%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -7,95%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -9,24%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron