Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SUPERFUND GoldFund - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2005 +0,11% +0,11%
2006 +1,14% +4,58% +0,34% +13,86% -5,04% +1,99% -18,18% -7,81% +11,28% +11,74% -6,97% +10,99% +13,34%
2007 +12,57% -8,86% -13,82% +11,71% +5,22% +3,57% +7,15% -30,93% +4,88% +13,96% -0,36% +4,63% -0,75%
2008 -10,14% +21,07% +4,81% -1,43% +12,01% +5,60% -17,19% -9,58% +4,42% +38,99% +2,64% +9,28% +62,05%
2009 +2,01% +2,93% -9,83% -6,20% -21,25% -10,77% -13,30% -0,72% +11,36% -13,28% +14,96% -12,71% -47,95%
2010 -14,85% -6,89% +22,27% +7,28% -20,38% +1,08% -9,77% +9,02% +9,06% +13,01% -8,77% +20,16% +11,24%
2011 -11,59% +8,72% +2,85% +13,50% -13,26% -1,93% +10,15% +4,69% -11,94% -3,27% -17,99% -8,56% -29,68%
2012 -2,95% +10,24% -13,14% -1,41% +21,41% -1,65% -2,35% -8,48% +1,68% -10,03% -8,99% +4,60% -14,85%
2013 +7,67% -0,17% +9,50% +17,63% -12,94% -3,38% -1,69% -0,88% -5,14% +4,30% -0,05% +5,22% +18,10%
2014 -9,89% +9,77% -7,77% -0,22% +1,43% +0,11% -1,23% +9,08% +3,37% -2,48% +14,32% -0,68% +14,00%
2015 +7,03% +4,36% +0,35% -0,90% -5,02% -5,70% +7,01% -8,25% -2,21% +4,01% +6,85% -5,02% +0,84%
2016 +2,06% +1,77% -1,45% -7,78% -3,81% +0,71% +3,59% -3,67% -2,88% -5,06% -0,98% +1,97% -15,05%
2017 -2,06% +0,31% +0,43% -2,86% -0,93% +1,72% -1,52% -2,71% -0,97% -1,94% -1,70% -1,12% -12,65%
2018 -0,33% -0,18% -2,80% +0,96% -3,19% -2,48% -0,81% -0,21% -1,53% -11,41% +1,74% -7,90% -25,42%
2019 +0,10% -0,66% -0,83% -1,28% +0,41% +3,75% +0,95% +4,57% -3,32% +0,38% -2,48% +1,19% +2,53%
2020 +3,55% -0,47% +1,44% +4,36% -2,29% +3,58% +8,33% -0,95% -3,97% -0,69% -9,43% +9,84% +12,42%
2021 -4,43% -12,97% -0,29% +5,18% +13,64% -0,88%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +30,68%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,33%
Miesięczna zmienność +8,86%
VAR99 -20,31%
Maksymalna miesięczna strata -30,93%
Maksymalny miesięczny zysk +38,99%
Beta (do WIG20) -0,05
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -76,29%
Procent mies. ze stratą +53,23%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,05
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -45,69%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -9,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -30,36%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -47,19%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -3,86%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,40%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -6,99%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -6,16%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron