Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SUPERFUND Silver Powiązany SFIO - wyniki

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2006 -0,16% -1,55% +6,25% +4,43%
2007 +11,32% -0,44% -15,07% +8,78% +4,62% +2,89% +7,06% -27,00% +2,69% -0,94% +9,91% -2,64% -6,24%
2008 -3,22% +16,87% +4,81% +2,52% +2,29% +4,92% -15,37% -6,59% +2,65% +29,55% +4,21% +10,59% +58,03%
2009 +3,08% +3,16% -8,35% -5,78% -16,83% -9,59% -12,87% 0,00% +6,62% -9,16% +14,53% -12,35% -41,51%
2010 -12,03% -5,71% +14,28% +10,30% -16,70% -2,41% -5,22% +7,15% +7,72% +10,35% -7,56% +17,49% +11,45%
2011 -9,20% +7,24% +2,24% +10,64% -10,38% -1,31% +8,40% +4,51% -8,10% -2,92% -4,01% -19,55% -23,96%
2012 -2,80% +5,62% -7,71% -1,34% +15,84% -3,31% -2,29% -3,62% -4,84% -3,61% -7,78% +1,71% -15,16%
2013 +9,04% -0,50% +7,45% +13,92% -10,47% -3,01% -1,35% -0,93% -4,01% +3,03% -0,14% +3,96% +15,71%
2014 -6,14% +8,18% -6,34% -0,42% +1,00% +0,17% -1,12% +7,44% +2,69% -1,75% +11,96% -0,50% +14,37%
2015 +5,77% +4,24% +0,74% -0,86% -5,19% -5,76% +6,87% -8,11% -2,19% +3,98% +6,98% -4,99% -0,13%
2016 +1,82% +1,76% -1,54% -8,01% -3,84% +0,76% +3,62% -3,77% -3,02% -8,14% -1,77% -1,71% -22,01%
2017 -0,80% +3,73% -0,88% -0,37% +1,46% -1,86% +2,39% +2,17% -0,51% +9,82% +0,85% +2,59% +19,66%
2018 +6,68% -9,06% -0,96% +0,03% -2,70% -3,66% +0,52% -0,45% -5,09% -11,25% +0,52% -0,61% -24,13%
2019 +3,68% +3,08% +1,87% +4,02% -4,19% +2,75% +2,58% +4,92% -5,50% -1,28% +2,99% +1,01% +16,47%
2020 +2,93% -0,75% +3,15% +1,86% -3,00% -3,57% +15,95% +13,62% -17,26% -7,27% -1,79% +14,78% +14,40%
2021 +1,93% +14,48% -13,99% +9,40% +9,80%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +26,87%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,07%
Miesięczna zmienność +7,76%
VAR99 -18,01%
Maksymalna miesięczna strata -27,00%
Maksymalny miesięczny zysk +29,55%
Beta (do WIG20) -0,07
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -63,00%
Procent mies. ze stratą +50,86%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,01
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -10,92%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +9,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +17,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +15,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +10,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -19,83%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -0,79%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,92%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,00%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -2,18%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron