Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SUPERFUND Akcji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 610,48
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 577,88/617,09
Stopa zwrotu od początku działalności -39,66%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -5,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -13,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -26,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -30,93%
Wartość aktywów 2 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Dla inwestorów oczekujących wyskokich zysków i akceptujących wysoki poziom ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich aktywów na rynkach akcji, głównie na rynku polskim, zgodnie z polityka inwestycyjną może również lokowac do 50% aktywów na zagranicznych rynkach akcji.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.10.17
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2012.04.03
Poczatkowa wartość jednostki 661,77 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
5,45%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach parasola Superfund.

Do SUPERFUND SFIO należą:
SUPERFUND Akcji
SUPERFUND GREEN
SUPERFUND GoldFund
SUPERFUND GoldFuture
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus
SUPERFUND RED

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron