Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SUPERFUND GoldFuture - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2007 0,00% +0,17% +4,31% +4,48%
2008 +7,93% +0,83% -4,37% -7,35% +1,38% -1,85% +3,21% +1,06% +0,33% -0,78% +0,15% +0,86% +0,63%
2009 +0,22% +6,41% -13,70% -5,09% -8,04% -5,04% -6,03% -7,07% +9,39% -2,93% +15,31% -11,42% -27,76%
2010 -5,47% -1,63% +8,85% +7,07% -4,79% +5,28% -13,61% +9,74% +4,01% +3,38% -1,99% +11,36% +20,86%
2011 -12,36% +8,46% +4,13% +8,69% -5,47% -2,34% +11,82% +15,61% -12,35% +0,87% -1,30% -18,48% -8,68%
2012 +1,13% +11,28% -11,72% -3,47% +3,73% -0,91% +2,59% -2,10% +6,94% -8,53% -4,41% -1,34% -8,68%
2013 +5,03% -4,99% +5,44% +1,61% -10,37% -15,05% +6,96% +3,85% -7,18% +1,90% -7,98% +1,09% -20,42%
2014 -2,76% +12,50% -7,03% -1,03% -2,46% +4,15% -2,83% +4,12% -3,98% -3,26% +7,02% -1,56% +1,24%
2015 +7,95% -0,04% -1,41% +1,02% -6,25% -6,52% -1,71% -4,21% -3,24% +5,53% -1,26% -3,90% -14,09%
2016 +5,26% +15,79% -1,06% -5,58% -7,45% +8,87% +4,48% -5,27% -2,42% -10,96% -8,15% -3,90% -12,91%
2017 +1,98% +8,48% -2,07% +0,90% +0,83% -3,14% +3,61% +5,19% -2,48% +7,78% +1,97% +3,66% +29,29%
2018 +9,94% -8,36% -0,76% -2,93% -1,87% -9,44% -1,80% -2,38% -6,03% -8,53% +0,34% +2,89% -26,63%
2019 +5,56% +4,42% +10,23%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +22,84%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,53%
Miesięczna zmienność +6,59%
VAR99 -14,83%
Maksymalna miesięczna strata -18,48%
Maksymalny miesięczny zysk +15,79%
Beta (do WIG20) +0,04
Beta podczas spadków (do WIG20) -0,02
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -64,02%
Procent mies. ze stratą +52,55%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,10
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -51,75%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +10,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -19,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -25,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -27,61%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -56,97%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -6,18%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -9,27%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -6,27%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -8,06%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron