Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SUPERFUND Akcyjny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 100,79
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 86,60/92,87
Stopa zwrotu od początku działalności -7,49%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +11,43%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +11,43%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -6,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -8,78%
Wartość aktywów 5 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Dla inwestorów oczekujących wyskokich zysków i akceptujących wysoki poziom ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich aktywów na rynkach akcji, głównie na rynku polskim, zgodnie z polityka inwestycyjną może również lokowac do 50% aktywów na zagranicznych rynkach akcji.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.12.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,12 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,52%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach parasola Superfund SFIO Portfelowy.

Do SUPERFUND SFIO Portfelowy należą:
SUPERFUND Akcyjny
SUPERFUND Alternatywny
SUPERFUND Obligacyjny
SUPERFUND Spokojna Inwestycja

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron