Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SUPERFUND Obligacyjny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2013 +0,05% +0,05%
2014 -1,14% +1,47% +0,62% +0,81% +1,09% +0,69% +0,01% +0,58% -0,15% +0,79% +0,40% -0,71% +4,51%
2015 +0,70% +0,86% +0,15% +0,39% -0,22% -0,71% +0,02% -0,25% -0,22% +0,30% -0,17% -0,35% +0,51%
2016 +0,31% -0,32% -0,33% +0,30% -0,30% +0,03% -0,52% +1,22% -0,77% +0,33% -0,46% +0,17% -0,36%
2017 -0,01% -0,93% +0,65% +0,47% +0,92% -0,03% +0,23% -0,03% +0,46% +0,18% +0,38% +0,34% +2,64%
2018 +0,02% +0,50% +0,38% +0,13% -0,28% +0,09% +0,46% -0,31% +0,38% +0,32% -0,03% +0,19% +1,87%
2019 +0,23% -0,05% +0,30% -0,05% +0,62% +0,14% +0,76% +0,52% -0,08% +0,28% -0,20% +0,03% +2,51%
2020 +0,18% +1,51% -1,34% +0,60% +0,57% -0,21% +0,33% +0,10% +0,08% +0,80% -0,60% +0,02% +2,04%
2021 +0,15% -0,54% +0,18% +0,33% +0,06% +0,17%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +1,77%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,15%
Miesięczna zmienność +0,51%
VAR99 -1,34%
Maksymalna miesięczna strata -1,34%
Maksymalny miesięczny zysk +1,51%
Beta (do WIG20) -0,00
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -2,86%
Procent mies. ze stratą +33,33%
Wskaźnik Sharpe'a +1,04
Wskaźnik CALMAR +0,65
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +14,72%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +9,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,85%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,94%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,84%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron