Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Korona Zrównoważony - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1995 +0,50% +1,87% -2,62% +3,15% -0,76% +2,06%
1996 +17,34% +5,46% +4,54% +5,39% -3,45% +5,84% -1,10% +5,92% +6,26% -1,63% +1,22% +3,49% +59,81%
1997 +8,80% +8,46% -0,04% +0,40% -0,12% -2,93% -1,84% +6,58% +2,04% -5,14% -3,45% +1,22% +13,64%
1998 -3,98% +13,28% -4,07% -1,56% -11,98% -2,95% -2,48% -20,61% +3,70% -5,94% +6,82% +7,47% -23,92%
1999 +6,28% -2,43% +4,86% +3,91% +0,95% +5,51% -0,01% +1,92% -10,63% +6,66% +4,84% +13,56% +39,21%
2000 +5,33% +12,64% +4,03% -3,20% -0,30% +2,35% -0,72% -0,24% -4,21% -3,18% +1,99% +4,91% +19,82%
2001 -1,28% -5,22% -1,85% +2,67% +1,30% -4,50% -2,26% -0,67% -2,25% +10,40% +1,50% +0,28% -2,71%
2002 +8,52% -1,22% -1,21% +1,08% +1,26% -4,90% -6,47% +2,60% -0,57% +4,85% +3,49% -2,31% +4,27%
2003 -2,15% -1,01% +1,37% +1,49% +4,68% +2,61% +6,73% +7,15% -0,99% +2,29% -3,63% +4,71% +25,10%
2004 +2,47% +3,61% +3,67% +0,31% -0,80% +0,76% -0,30% +1,18% +2,59% -0,39% +1,45% +1,97% +17,69%
2005 -0,78% +5,92% -3,36% -2,99% +1,31% +3,80% +4,01% +1,15% +3,57% -2,66% +1,68% +3,04% +15,14%
2006 +4,88% +2,57% +0,73% +4,74% -4,19% -0,33% +6,38% -1,69% +1,53% +4,38% +4,56% -0,76% +24,65%
2007 +3,86% -2,46% +5,58% +3,19% +4,52% +1,88% -2,16% -2,74% +1,24% +1,42% -6,11% -0,31% +7,48%
2008 -8,39% -0,19% -1,78% -1,32% +0,11% -5,47% +1,35% -2,03% -4,65% -11,27% +0,97% +2,03% -27,41%
2009 -4,90% -6,08% +3,56% +9,82% +1,99% +2,82% +7,98% +3,96% +0,78% +1,45% +0,53% +0,77% +23,85%
2010 +0,10% -1,44% +7,26% +1,80% -2,98% -3,31% +4,15% -1,13% +4,26% +1,57% -0,95% +2,48% +11,86%
2011 -1,92% +0,30% +2,37% +2,10% -0,19% -0,24% -1,83% -4,86% -4,28% +4,43% -3,90% -0,41% -8,50%
2012 +4,74% +0,87% -0,08% -1,09% -3,17% +4,13% +0,43% +1,76% +2,41% +0,09% +2,23% +4,03% +17,31%
2013 -1,02% -0,97% -1,21% -0,53% +4,22% -4,27% +2,57% +1,52% +1,86% +4,25% +0,24% -3,21% +3,09%
2014 -1,07% +3,06% -0,97% -0,11% +0,64% -0,92% -0,69% +1,82% +2,31% +0,25% +0,13% -2,35% +1,98%
2015 +1,99% -0,13% +0,66% +1,78% -0,78% -3,24% -0,99% -2,26% -1,83% +1,11% -1,53% -1,88% -7,01%
2016 -2,61% +2,23% +3,80% +0,27% -1,06% -2,42% +1,29% +2,64% -0,01% +1,00% -1,20% +3,18% +7,08%
2017 +3,62% +1,91% +1,14% +2,76% -0,85% +0,38% +0,82% +1,55% -0,06% -0,23% -1,51% +0,66% +10,56%
2018 +2,33% -2,73% -2,44% +1,64% -0,92% -2,43% +3,74% -1,18% -1,23% -4,32% +1,27% +0,21% -6,18%
2019 +2,89% +0,75% +0,94% +0,94% -2,04% +3,32% +0,24% -1,31% +0,38% +0,32% -0,33% +1,16% +7,38%
2020 +0,17% -5,88% -10,39% +7,37% +2,95% +2,07% +0,68% +1,67% -1,94% -2,45% +7,52% +3,97% +4,34%
2021 +0,48% -0,53% +1,37% +2,05% +3,62% +0,68% +1,45% +1,79% -1,35% -0,22% -4,21% +5,01%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +13,59%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,64%
Miesięczna zmienność +3,92%
VAR99 -9,78%
Maksymalna miesięczna strata -20,61%
Maksymalny miesięczny zysk +17,34%
Beta (do WIG20) +0,47
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,53
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -40,71%
Procent mies. ze stratą +42,41%
Wskaźnik Sharpe'a +0,58
Wskaźnik CALMAR +0,20
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +647,22%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +9,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +17,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +25,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +49,26%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +7,94%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,65%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +4,73%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,07%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron