Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Obligacje: Nowa Europa - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2007 +0,40% +0,13% +0,21% +0,65% +1,39%
2008 +0,88% -1,96% -2,72% +0,86% +0,17% -1,05% +2,52% +3,77% -0,56% -4,71% +6,83% +9,45% +13,39%
2009 +1,25% -2,66% +0,17% +2,93% +1,44% +1,72% +1,11% -0,85% +4,52% +1,23% +0,76% +1,62% +13,88%
2010 +2,92% +1,05% +1,82% +1,15% +1,01% -1,00% +0,86% +1,37% +0,52% +0,61% -1,54% -0,72% +8,26%
2011 -3,70% +1,39% +2,50% -0,86% +0,41% +1,85% +0,47% +3,29% -0,07% +1,67% -1,44% -0,16% +5,26%
2012 +3,32% +0,82% +0,42% +2,43% +1,90% +1,19% +1,90% +0,33% +0,39% +2,67% +3,18% +0,81% +21,12%
2013 +0,56% -0,24% +1,06% +3,17% -0,11% -5,05% -0,31% -3,32% +1,74% +2,42% -1,89% -2,32% -4,50%
2014 -1,45% -0,26% +3,00% +3,38% +3,16% +0,81% +1,11% +1,33% -1,29% +4,75% +1,97% +0,67% +18,35%
2015 +2,84% -2,47% -0,45% -4,30% +1,33% -1,31% +0,27% -1,37% -1,62% +4,52% +0,85% -1,72% -3,69%
2016 +3,51% -0,29% 0,00% +3,34% -1,82% +3,66% -1,76% +1,72% -1,09% -0,83% -2,77% -0,69% +2,73%
2017 -3,36% +2,17% -1,22% +1,15% -0,14% +0,80% +0,29% +0,89% +0,33% -3,02% -2,49% +1,52% -3,21%
2018 -1,25% +1,10% -1,25% +1,18% -2,75% -2,10% -3,06% -7,71% +3,66% +3,35% +2,31% +0,71% -6,21%
2019 +2,23% +0,09% -1,45% -0,92% +1,24% +2,33% +3,30% +1,54% +1,11% -0,95% +0,48% -1,33% +7,80%
2020 +1,13% -0,41% -3,20% +4,29% +1,27% -0,06% -3,62% -1,09% -0,52% +1,19% +0,86% +1,77% +1,36%
2021 +0,37% -2,42% -0,87% -1,69% -0,84% +2,28% +1,70% +0,18% -1,06% -3,34% -3,42% -8,89%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +7,80%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,35%
Miesięczna zmienność +2,25%
VAR99 -5,60%
Maksymalna miesięczna strata -7,71%
Maksymalny miesięczny zysk +9,45%
Beta (do WIG20) +0,05
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,17
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -22,17%
Procent mies. ze stratą +39,18%
Wskaźnik Sharpe'a +0,55
Wskaźnik CALMAR +0,19
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +82,59%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -8,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -7,28%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -10,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +22,18%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,32%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,08%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -2,15%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,02%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron