Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Stabilny Wzrost - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2007 +0,41% +2,69% -1,06% +0,05% +2,07%
2008 -0,98% +5,41% -0,93% -0,59% +0,81% -4,24% +1,75% -0,03% +0,88% -5,77% +4,38% +3,49% +3,65%
2009 -1,07% -0,84% -3,44% +2,10% +4,86% +5,00% +5,02% +0,85% +2,04% +1,03% +0,24% +1,16% +17,89%
2010 +1,57% -0,66% +5,24% +2,32% -1,11% -1,47% +3,38% -0,56% +2,89% +1,46% -0,20% +1,45% +15,05%
2011 -0,79% +0,26% +1,46% +1,10% +0,01% +0,17% -0,82% -2,50% -2,28% +2,67% -2,31% +0,13% -3,00%
2012 +3,09% +0,59% -0,08% -0,64% -2,24% +3,43% +0,50% +1,51% +1,83% +0,37% +2,11% +2,98% +14,11%
2013 -1,03% -0,69% -0,35% +0,55% +2,10% -3,24% +2,29% +0,55% +1,16% +3,00% -0,24% -1,92% +2,03%
2014 -1,09% +2,18% +0,27% +0,09% +1,43% -0,66% -0,26% +1,72% +1,96% +0,45% +0,48% -1,80% +4,79%
2015 +2,33% -0,44% +0,21% +0,74% -0,80% -3,12% -0,20% -1,47% -0,85% +1,17% -1,17% -1,58% -5,16%
2016 -1,94% +1,37% +2,99% -0,62% -0,93% -0,65% +1,06% +2,08% -0,88% +0,24% -1,67% +2,18% +3,12%
2017 +1,71% +1,57% +0,79% +1,95% +0,07% +0,45% +0,93% +1,15% +0,14% +0,42% -1,08% +0,90% +9,38%
2018 +1,51% -1,46% -1,22% +1,19% -1,33% -1,53% +2,84% -1,31% -0,11% -2,58% +1,13% +0,66% -2,33%
2019 +2,08% +0,12% +0,35% +0,64% -1,04% +2,43% +0,60% -0,96% +0,30% +0,53% -0,16% +0,45% +5,42%
2020 -0,10% -2,38% -5,65% +4,98% +2,52% +1,31% +1,10% +0,91% -0,57% -1,19% +4,63% +2,19% +7,51%
2021 0,00% -0,81% +1,09% +0,26%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +6,68%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,43%
Miesięczna zmienność +1,93%
VAR99 -4,92%
Maksymalna miesięczna strata -5,77%
Maksymalny miesięczny zysk +5,41%
Beta (do WIG20) +0,23
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -9,58%
Procent mies. ze stratą +39,26%
Wskaźnik Sharpe'a +0,79
Wskaźnik CALMAR +0,55
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +101,61%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +17,16%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +12,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +22,27%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +39,21%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,30%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,95%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +4,11%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,35%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron