Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

Generali Oszczędnościowy - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2012 +0,22% +0,37% +0,49% +0,41% +0,38% +0,36% +0,45% +0,42% +0,48% +0,65% +0,69% +0,52% +5,58%
2013 +0,47% +0,36% +0,34% +0,38% +0,36% +0,25% +0,28% +0,24% +0,24% +0,25% +0,23% +0,24% +3,70%
2014 +0,25% +0,22% +0,25% +0,24% +0,25% +0,27% +0,28% +0,28% +0,30% +0,26% +0,22% +0,28% +3,15%
2015 +0,23% +0,20% +0,22% +0,21% +0,18% +0,18% +0,20% +0,15% +0,14% +0,14% +0,15% +0,11% +2,12%
2016 +0,15% +0,16% +0,13% +0,14% +0,17% +0,17% +0,16% +0,04% +0,19% +0,21% +0,13% +0,14% +1,79%
2017 +0,21% +0,18% +0,19% +0,17% +0,22% +0,19% +0,22% +0,21% +0,18% +0,22% +0,21% +0,19% +2,41%
2018 +0,28% +0,17% +0,19% +0,22% +0,19% +0,18% +0,18% +0,16% +0,16% +0,20% +0,17% +0,15% +2,30%
2019 +0,18% +0,16% +0,16% +0,18% +0,09% +0,12% +0,21% +0,14% +0,18% +0,19% +0,18% +0,26% +2,07%
2020 +0,40% +0,40%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +0,39%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,24%
Miesięczna zmienność +0,11%
VAR99 -0,50%
Maksymalna miesięczna strata
Maksymalny miesięczny zysk +0,69%
Beta (do WIG20) -0,00
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,00
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie)
Procent mies. ze stratą 0,00%
Wskaźnik Sharpe'a +7,45
Wskaźnik CALMAR
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +26,05%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,13%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +11,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,91%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,32%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,18%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron