Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Akcje: Turcja - wiadomości fundusz parasolowy

  • 2013.07.04 Debata wokół OFE hamuje polską giełdę

Debata wokół OFE hamuje polską giełdę

O kondycji warszawskiego parkietu i głównych czynnikach oddziałujących w ostatnim czasie na rynki mówi Piotr Minkina, ekspert Union Investment TFI.

autor: Union Investment TFI
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron