Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

UniAkcje Turcja - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2013 -3,90% -12,78% -4,47% -16,59% +8,87% +4,89% -4,96% -17,94% -40,52%
2014 -6,89% -1,77% +14,09% +7,67% +9,45% -1,84% +6,95% -1,42% -10,55% +12,55% +5,64% -0,62% +34,54%
2015 +5,22% -9,08% -4,97% -1,51% +2,92% -4,34% -5,50% -10,92% -4,14% +9,57% +2,31% -5,68% -24,78%
2016 +1,16% +0,09% +9,04% +6,91% -8,37% +0,98% -6,90% +1,57% -2,51% +1,58% -7,65% +2,78% -2,92%
2017 -1,58% +6,19% -2,00% +6,59% +1,36% +1,62% +3,93% +1,96% -6,76% +0,35% -11,55% +13,22% +11,63%
2018 +1,49% +0,18% -7,08% -3,79% -6,65% -7,26% -5,65% -25,51% +14,43% -0,48% +6,87% -5,32% -36,27%
2019 +13,25% -1,34% -12,75% -2,51%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +27,26%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -1,26%
Miesięczna zmienność +7,87%
VAR99 -17,07%
Maksymalna miesięczna strata -25,51%
Maksymalny miesięczny zysk +14,43%
Beta (do WIG20) -0,07
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -62,46%
Procent mies. ze stratą +53,52%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,23
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -59,47%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -2,51%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -34,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -39,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -34,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -14,16%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -15,21%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -8,19%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron