Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Akcji Amerykańskich - wiadomości fundusz parasolowy

Rozpoczynamy inwestowanie w fundusze – od czego zacząć?

Rozpoczynając przygodę z funduszami inwestycyjnymi, zetkniemy się z mnóstwem nowych, trudno brzmiących pojęć. W praktyce inwestowanie nie jest jednak skomplikowane. Co bezwzględnie powinniśmy wiedzieć, stawiając pierwsze kroki? Jaki fundusz wybrać na początek?

Zanim powierzymy nasze pieniądze jakiemukolwiek TFI musimy wiedzieć, czym właściwie są fundusze inwestycyjne. Mając tę wiedzę, początkujący inwestor zapewne zwróci uwagę na fakt, że w przeciwieństwie do lokaty bankowej zysk z funduszu nie jest z góry znany i gwarantowany. To główny powód, dla którego przed wyborem TFI oraz konkretnego rozwiązania inwestycyjnego powinniśmy przejrzeć rankingi i zestawienia dostępne w prasie i Internecie. Pozwoli nam to wytypować TFI o długiej i ugruntowanej historii działalności na polskim rynku, legitymujące się stabilnymi wynikami na przestrzeni lat. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie ustrzec się przed „gwiazdami jednego sezonu", a w zamian zyskać komfort inwestowania w dłuższym terminie. Oczywiście nie zawsze nasza inwestycja będzie miała charakter długoterminowy. Czasami będziemy chcieli ulokować kapitał na krócej. W tym kontekście powinniśmy jednak zwrócić uwagę na inny ważny aspekt inwestowania na rynku kapitałowym.

Inwestując kieruj się nie tylko zyskiem, ale i ryzykiem

Otóż każdy fundusz ma właściwy sobie (a w zasadzie klasie aktywów, w jaką inwestuje) poziom ryzyka, z którym nieodłącznie wiąże się pojęcie rekomendowanego horyzontu inwestycyjnego. Generalna zasada jest taka, że im więcej chcemy zarobić, tym większe ryzyko powinniśmy podjąć. Tak się jednak składa, że aby to osiągnąć musimy wybrać fundusz inwestycyjny o bardziej „agresywnej", jak to się mawia w żargonie finansowym, strategii, np. akcyjnej. Taki fundusz inwestuje np. w akcje spółek giełdowych, których ceny charakteryzują się dużymi wahaniami. Oznacza to, że czasem rosną, a czasem spadają. Z tego względu zalecany minimalny okres trwania takiej inwestycji wynosi kilka lat. Jednocześnie jako początkujący inwestorzy powinniśmy wiedzieć, że wbrew panującemu mitowi fundusze inwestycyjne to nie tylko ryzykowne inwestycje na giełdzie. Jest wśród nich wiele strategii o dużo wyższym poziomie bezpieczeństwa i niewielkim poziomie zmienności (np. fundusze pieniężne).

Jednocześnie, powinniśmy pamiętać o tym, że niemal wszystkie fundusze (z pewnymi wyjątkami) oferują elastyczność we wpłatach i wypłatach środków. W dowolnym momencie trwania inwestycji możemy więc wycofać pieniądze – bez dodatkowych kosztów i utraty wypracowanego w toku zysku.

Jaki fundusz wybrać na początek?

Jeśli nie posiadamy wcześniejszych doświadczeń z funduszami inwestycyjnymi, powinniśmy zacząć od rozwiązań o możliwie najniższym poziomie ryzyka. Na samym dole „piramidy ryzyka inwestycyjnego" znajdują się fundusze pieniężne. W ofercie Union Investment TFI jest to subfundusz UniLokata. Inwestuje on w obligacje przedsiębiorstw, które cieszą się najwyższą wiarygodnością kredytową, dzięki czemu poziom ryzyka tej strategii jest niski. Niewątpliwą zaletą UniLokaty jest także liniowa wycena oznaczająca minimalne wahania wartości inwestycji w czasie. Jest to więc idealne rozwiązanie z punktu widzenia inwestora, który dopiero zaczyna swoją przygodę z funduszami. A kiedy zdobędziemy już pierwsze doświadczenia, będziemy mogli świadomie zadecydować, czy taki poziom zysku do ryzyka nam wystarcza, czy też mamy chęć wypłynąć na głębszą wodę.


Rafał Kuranowski
Starszy Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
Union Investment TFI
 

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron