Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Akcji Amerykańskich - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2015 +0,04% +0,11% +3,67% +2,47% -3,75% +2,40%
2016 -3,41% +0,20% +2,14% +0,07% +2,03% -2,50% +4,27% -1,55% -0,47% -0,07% +2,60% +2,77% +5,94%
2017 -0,87% +2,53% -0,93% +0,27% -1,01% -0,57% -0,28% -2,20% +3,49% +2,75% -0,98% +0,42% +2,47%
2018 +2,28% -2,48% -4,83% +4,27% +3,66% -1,42% +3,40% +1,04% -0,58% -5,42% +3,38% -8,64% -6,16%
2019 +5,56% +5,15% +1,08% +2,85% -3,04% +1,61% +3,75% -2,66% +3,80% +0,02% +2,73% +1,46% +24,24%
2020 -0,36% -7,28% -5,01% +10,08% +3,83% +1,68% +6,01% +8,94% -2,79% -1,37% +7,41% +21,30%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +12,28%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,71%
Miesięczna zmienność +3,54%
VAR99 -8,97%
Maksymalna miesięczna strata -8,64%
Maksymalny miesięczny zysk +10,08%
Beta (do WIG20) +0,34
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -12,25%
Procent mies. ze stratą +40,63%
Wskaźnik Sharpe'a +0,72
Wskaźnik CALMAR +0,72
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +57,19%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +21,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +23,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +42,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +47,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +8,85%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +12,41%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +8,14%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron