123... 14
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniStabilny Wzrost PL +1,12% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. UniOszczędnościowy PL +2,00% dłużne 1 Kup
Dodaj do porównania UniObligacje Nowa Europa PL -2,21% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Zrównoważony PL -0,75% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Obligacje PL +2,58% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. UniKorona Dochodowy PL +2,36% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Akcje PL -5,64% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniAktywny Dochodowy PL +2,33% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje: Nowa Europa PL -6,45% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje: Daleki Wschód PL -4,93% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Wzrostu PL -8,32% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Turcja PL -31,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Selektywny Globalny PL +2,32% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Małych i Średnich Spółek PL -16,46% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Dywidendowy PL -5,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniAkcje Biopharma PL +6,02% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO PL -11,97% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +2,00% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +2,17% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny PL -17,32% inne 5 Kup
123... 14