123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL -91,72% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Turcja PL -34,23% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja PL -33,24% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dywidendowy PL -27,54% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -20,31% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Globalnego Dochodu ZGR -20,04% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Global Return PL -18,26% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny PL -18,09% inne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE FIO WIG20 Lewarowany PL -17,49% inne 4 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Timingowy PL -17,11% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących PL -16,79% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych PL -15,82% inne 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PL -15,79% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PL -14,36% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO ZGR -14,03% inne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL -13,24% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) ZGR -13,08% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji PL -12,67% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek PL -12,49% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Europejskich Akcji PL -12,44% akcyjne 4 Kup
123... 14