123... 14
   
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -20,31% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Globalnego Dochodu ZGR -20,04% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Global Return PL -18,26% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja PL -33,24% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL -91,72% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Timingowy PL -17,11% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania NN Krótkoterminowych Obligacji Plus PL -2,93% dłużne krótkoterminowe 4 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Turcja PL -34,23% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) ZGR -13,08% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji Korporacyjnych PL -2,25% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UniObligacje Nowa Europa PL -4,08% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond PL -11,05% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dywidendowy PL -27,54% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowych Spółek PL -8,38% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PL -15,79% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL -10,33% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Ochrony Kapitału Kat. A PL +0,28% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania NOVO Obligacji Przedsiębiorstw ZGR -0,28% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania NOVO Zrównoważonego Wzrostu PL -4,58% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej PL -9,34% mieszane 4 Kup
123... 14