Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
275 / 308 funduszy
   
Dodaj do porównania AVIVA Globalnych Akcji PL -1,34% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Globalnych Strategii PL -1,48% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Kapitał Plus PL -3,20% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Małych Spółek PL -11,84% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Niskiego Ryzyka PL +0,56% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowoczesnych Technologii PL -5,72% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowych Spółek PL -8,38% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Obligacji PL +1,50% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Obligacji Dynamiczny PL +2,78% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Optymalnego Wzrostu PL -3,00% inne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Polskich Akcji PL -1,02% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Stabilnego Inwestowania PL -0,82% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Zrównoważony PL -0,41% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania BPS Akcji PL +0,75% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania BPS Dłużny PL +0,09% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Konserwatywny PL +1,27% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Momentum Akcji PL -5,04% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji PL +1,63% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji Korporacyjnych PL -2,25% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Oszczędnościowy PL +1,55% dłużne 3 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
275 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron