Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
279 / 320 funduszy
   
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus PL +2,22% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Zmiennokuponowych PL +2,89% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond PL -2,89% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond PL +2,78% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global Bond PL +3,48% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond PL +3,28% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global Low Duration Real Return PL +0,97% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Income PL +3,13% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych PL +2,76% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Selektywny PL -5,23% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Stabilnego Wzrostu PL -5,10% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Structured Return PL +2,98% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Surowców i Energii PL -12,69% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Trezor PL +1,56% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ US Short Duration High Income Bond PL +1,75% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia PL -1,31% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Aktywnej Alokacji PL -3,06% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych PL +2,27% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Dochodowy PL +2,44% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Europejskich Akcji PL -16,67% akcyjne 4 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
279 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron