Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
275 / 308 funduszy
   
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus PL +1,02% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Zmiennokuponowych PL +3,40% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond PL -9,39% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond PL -0,86% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global Bond PL +1,32% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond PL +1,56% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global Low Duration Real Return PL -0,02% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Income PL +1,18% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych PL +1,37% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Selektywny PL -5,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Stabilnego Wzrostu PL -5,50% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Structured Return PL +3,52% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Surowców i Energii PL -4,96% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Trezor PL +0,51% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ US Short Duration High Income Bond PL +1,39% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia PL -0,84% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Aktywnej Alokacji PL -2,80% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych PL +1,22% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Dochodowy (d. AVIVA Depozytowy) PL +1,97% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Europejskich Akcji PL -15,21% akcyjne 4 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
275 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron