123... 14
   
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dywidendowy PL -31,88% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -26,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Globalnego Dochodu ZGR -20,89% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania OPEN Oszczędnościowy (d. OPEN Pieniężny) PL -2,12% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Global Return PL -18,92% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja PL -29,57% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL -92,24% inne 7 Kup
Dodaj do porównania NOVO Papierów Dłużnych PL -3,39% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Timingowy PL -17,83% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania NN Krótkoterminowych Obligacji Plus (d. NN Lokacyjny Aktywny) PL -3,13% dłużne krótkoterminowe 4 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Turcja PL -29,96% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) ZGR -10,95% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania UniObligacje Nowa Europa PL -3,88% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond PL -9,39% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy (d. NOVO Gotówkowy) PL -0,23% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Średnich Spółek PL -14,62% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek PL -13,56% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Europejskiego PL -12,40% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowych Spółek PL -13,79% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PL -17,49% akcyjne 5 Kup
123... 14