123... 14
   
Dodaj do porównania GAMMA Akcyjny PL -2,49% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PL -5,78% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Aktywny Akcji Globalnych PL -1,88% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny PL -11,73% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL -14,55% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -19,96% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Amerykańskich PL -1,96% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands PL -2,03% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek PL -3,83% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL -7,73% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Spółek Wzrostowych PL +6,30% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL -7,59% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO PL -5,36% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL -14,19% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PL +8,63% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Ameryka Łacińska PL +21,16% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny PL -6,03% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja PL -29,34% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Rosja PL +10,58% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy PL -13,68% akcyjne 6 Kup
123... 14