123... 14
   
Dodaj do porównania PZU Akcji Rynków Wschodzących EUR PL - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Spółek Dywidendowych EUR PL - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Global Return PL -18,18% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Obligacji Rynków Wschodzących Plus PL -0,02% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL -91,59% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Timingowy PL -17,32% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania NN Krótkoterminowych Obligacji Plus PL -2,38% dłużne krótkoterminowe 4 Kup
Dodaj do porównania NOVO Globalnego Dochodu PL -22,41% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Turcja PL -31,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) PL -4,98% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -19,96% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniObligacje Nowa Europa PL -2,21% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja PL -29,34% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond PL -2,89% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Konserwatywny Plus PL +0,79% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania OPEN Oszczędnościowy PL -0,60% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Skarbowych PL +0,52% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Europejskich Akcji PL -16,67% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania MILLENNIUM Globalny Strategii Alternatywnych PL -5,49% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Zrównoważony PL -5,07% mieszane 4 Kup
123... 14