123... 14
   
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. UniOszczędnościowy PL +2,00% dłużne 1 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +0,23% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania MILLENNIUM Obligacji Klasyczny PL +1,41% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Oszczędnościowy PL +1,92% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Niskiego Ryzyka PL +0,94% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +1,13% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania NN Konserwatywny PL +0,78% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Konserwatywny Plus PL +0,79% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL +0,63% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Oszczędnościowy PLUS PL +1,50% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MILLENNIUM Obligacji Korporacyjnych PL +0,53% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. UniKorona Dochodowy PL +2,36% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Obligacji PL +2,36% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Trezor PL +1,56% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Obligacje PL +2,58% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Oszczędnościowy kat. B PL +1,68% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Papierów Dłużnych PL +1,10% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ROCKBRIDGE Lokata Plus PL +2,94% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +2,17% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Długoterminowych PL +2,01% dłużne 2 Kup
123... 14