123... 14
   
Dodaj do porównania NOVO Papierów Dłużnych PL -3,39% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Timingowy PL -17,83% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania NN Krótkoterminowych Obligacji Plus (d. NN Lokacyjny Aktywny) PL -3,13% dłużne krótkoterminowe 4 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Turcja PL -29,96% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) ZGR -10,95% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania UniObligacje Nowa Europa PL -3,88% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond PL -9,39% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dywidendowy PL -31,88% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -26,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Globalnego Dochodu ZGR -20,89% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania OPEN Oszczędnościowy (d. OPEN Pieniężny) PL -2,12% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Global Return PL -18,92% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja PL -29,57% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL -92,24% inne 7 Kup
Dodaj do porównania OPEN Stabilnego Wzrostu PL -11,68% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Stabilnego Wzrostu Plus PL -10,35% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE FIO WIG20 Lewarowany PL -18,67% inne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Europejskich Akcji PL -15,21% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Zrównoważony PL -9,29% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global Low Duration Real Return PL -0,02% dłużne 3 Kup
123... 14