Dodaj do porównania SUPERFUND Akcyjny PL -4,49% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL -3,29% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO PL -0,97% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO PL -2,09% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands PL +5,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych PL +15,61% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych PL -18,67% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Rozwiniętych PL +4,16% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu PL +0,77% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacja PL +1,06% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL -7,80% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL +1,30% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL -1,92% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny Plus PL +1,41% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +0,97% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC III Filar PL -1,76% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek PL +9,00% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Global Select Equity PL +0,37% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Global Income PL +1,53% inne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Global High Yield Bond PL +3,92% dłużne 4 Kup