123... 14
   
Dodaj do porównania GAMMA Akcyjny PL -4,10% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PL -4,37% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Aktywny Akcji Globalnych ZGR -8,82% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny PL -10,41% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL -16,75% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -26,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Amerykańskich PL -0,89% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands PL -0,70% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek PL -2,07% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL -7,57% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Spółek Wzrostowych PL +4,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL -6,14% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO PL -6,87% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL -10,91% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PL +14,79% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Ameryka Łacińska PL +8,53% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny PL -1,54% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja PL -29,57% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rosja PL +0,61% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy PL -13,20% akcyjne 5 Kup
123... 14