123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL -92,24% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dywidendowy PL -31,88% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Turcja PL -29,96% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja PL -29,57% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -26,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Globalnego Dochodu ZGR -20,89% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących PL -19,80% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny PL -19,33% inne 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Global Return PL -18,92% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE FIO WIG20 Lewarowany PL -18,67% inne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Małych Spółek PL -18,26% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Timingowy PL -17,83% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji PL -17,53% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PL -17,49% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL -16,75% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO ZGR -16,42% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych PL -16,40% inne 5 Kup
Dodaj do porównania MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PL -15,60% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Nowa Europa PL -15,48% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Akcji Środkowoeuropejskich ZGR -15,23% akcyjne 5 Kup
123... 14