Dodaj do porównania PZU Aktywny Akcji Globalnych PL -5,18% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny PL -6,68% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ PL +0,99% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Oszczędnościowy PL +1,30% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL -14,49% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PL -2,41% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Papierów Dłużnych Polonez PL +2,55% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Zrównoważony PL -6,65% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -20,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Zrównoważony Azjatycki PL -6,82% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Amerykańskich PL +4,71% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO PL -10,60% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands PL +5,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +0,97% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych PL -18,67% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek PL +9,00% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL -5,38% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL -3,29% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL -7,80% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC III Filar PL -1,76% mieszane 4 Kup