Dodaj do porównania MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich PL -9,50% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Zrównoważony PL -6,65% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Nowa Europa PL -9,08% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji 2 PL -0,09% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania NN Japonia PL -9,02% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MILLENNIUM Instrumentów Dłużnych PL +0,28% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Innowacyjnych Technologii PL -9,08% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek PL -7,86% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Europejskich Akcji PL -11,43% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych PL -18,67% inne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Małych i Średnich Spółek PL -10,73% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Zrównoważony Azjatycki PL -6,82% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL -14,49% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PL -10,48% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Papierów Dłużnych PL -3,30% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +0,15% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL +0,09% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL +0,41% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania OPEN Aktywnej Alokacji PL -7,21% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL -10,86% akcyjne 5 Kup