Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
286 / 319 funduszy
   
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus PL +1,66% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Zmiennokuponowych PL +0,75% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond PL -8,58% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond PL +1,47% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global Bond PL +2,44% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond PL +3,98% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global Low Duration Real Return PL +0,48% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Income PL +2,32% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych PL +1,29% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Selektywny PL -0,92% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Stabilnego Wzrostu PL -3,89% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Structured Return PL +3,81% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Surowców i Energii PL -5,20% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Trezor PL +1,06% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ US Short Duration High Income Bond PL +2,16% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia PL +2,85% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Aktywnej Alokacji PL -1,22% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych PL +1,99% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Dochodowy PL +1,90% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Europejskich Akcji PL -11,43% akcyjne 4 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
286 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron