Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
275 / 308 funduszy
   
Dodaj do porównania AVIVA Globalnych Akcji PL -3,76% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Globalnych Strategii PL -4,43% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Kapitał Plus (d. AVIVA Ochrony Kapitału Plus) PL -4,73% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Małych Spółek PL -18,26% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Niskiego Ryzyka (d. AVIVA Depozyt Plus) PL +0,74% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowoczesnych Technologii PL -11,69% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowych Spółek PL -13,79% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Obligacji PL +1,74% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Obligacji Dynamiczny PL +2,48% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Optymalnego Wzrostu PL -8,36% inne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Polskich Akcji PL -7,59% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Stabilnego Inwestowania PL -3,17% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Zrównoważony PL -4,22% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania BPS Akcji PL -5,34% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania BPS Dłużny (d. BPS Płynnościowy) PL +0,29% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Konserwatywny (d. BPS Pieniężny) PL +1,36% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Momentum Akcji (d. BPS Akcji Polskich) PL -10,35% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji PL +1,97% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji Korporacyjnych PL -2,02% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Oszczędnościowy (d. BPS Depozytowy) PL +1,75% dłużne 3 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
275 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron