123... 15
   
Dodaj do porównania UniStabilny Wzrost PL +0,82% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. UniOszczędnościowy PL +2,10% dłużne 1 Kup
Dodaj do porównania UniObligacje Nowa Europa PL -6,07% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Zrównoważony PL +0,39% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Obligacje PL +0,60% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Dochodowy PL +1,65% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Akcje PL -4,03% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniAktywny Dochodowy PL +1,80% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje: Nowa Europa PL -5,12% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje: Daleki Wschód PL +3,02% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Wzrostu PL -5,55% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Turcja PL -33,22% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Selektywny Globalny PL +9,40% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Małych i Średnich Spółek PL -10,73% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Dywidendowy PL -0,38% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniAkcje Biopharma PL +11,91% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO PL -10,60% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +1,66% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +1,26% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny PL -16,59% inne 5 Kup
123... 15